Het Nationaal Consumenten Instituut handelt conform de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, de bescherming van persoonsgegevens en de gedragscode van de DDMA. De door u opgegeven antwoorden en gegevens worden vastgelegd in een database van Mailmedia BV. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, onder nummer 1341246.